Resultat 1 till 15 av 15

Ämne: komplett ifylld servicebok var inte komplett

 1. #1

  komplett ifylld servicebok var inte komplett

  Hej.
  Köpte en saab 9-5 -99 9300 mil i slutet av januari av Gröndals Bil & Motor. Enligt annonsen så skulle den ha en komplett ifylld servicebok.
  Jag lät göra årsservice i förrgår och de konstaterade att 7000-milaservicen inte hade utförts och att det alltså var en lucka i serviceboken.

  Vad ska jag göra nu?
  Jag bör väl ringa upp bilhandlaren, men vad ska jag kräva för kompensation?

  Jag vore tacksam för era reflektioner och råd.

 2. #2
  Helt original
  Reg.datum
  jan 2003
  Ort
  Falköping
  Inlägg
  518
  Kollade du inte i serviceboken när du köpte bilen???????

  Mvh Fredrik
  9-5 Vector -02
  900 SET Cab -96

 3. #3
  Helt original
  Reg.datum
  dec 2004
  Ort
  Lomma
  Inlägg
  522
  Har något liknande. Köpte en tjänstebil och när jag kollade på den var serviceboken och massa annat på kontoret men bilen var fullservade på Bilpartner. Jag ringde dit och då sa dom att alla servicearna var gjorda hos dom och medan han bläddrade i datorn hörde jag hur han räknade 1000,3000,5000,7000,9000,11000,13000. Informerade mig samtidigt att vevhusventilation var uppgraderad. Då var allt perfekt tyckte jag. I efterhand har det visat sig att det gått för långt på något ställe mellan servicearna så jag är rökt på motorgarantin. Av detta lär man sig att aldrig lita på någon annan än sig själv.
  9-5 SC 2,3t -00 automat nu med aux-in
  9-5 SC 2,3 BioPower -08 automat

 4. #4
  Citat Ursprungligen postat av Fredrik93
  Kollade du inte i serviceboken när du köpte bilen???????
  Det var första gången i mitt liv jag öppnade en servicebok. De sa att den var komplett. Jag tittade på den och såg rutor med stämplar i. Jaha, tänkte jag.

  Det kanske låter idiotiskt, men hur tusan ska man veta hur en servicebok fungerar om man aldrig har ägt en bil och bara har haft körkort i 24 timmar?

  Som tur är så har jag kvar annonsen.

 5. #5
  Steg 3
  Reg.datum
  okt 2003
  Ort
  Lerum
  Inlägg
  3 980
  Jag vet hur det är. Min bil - som tidigare bara ägts av den ÅF jag köpte den av - har visserligen alla servicar gjorda men med för långt intervall. 1000-milaservicen gjorde efter drygt 1400 mil, dvs. strax innan jag köpte den.

 6. #6
  Grundladd
  Reg.datum
  nov 2004
  Inlägg
  276
  Citat Ursprungligen postat av JohanW
  .... I efterhand har det visat sig att det gått för långt på något ställe mellan servicearna så jag är rökt på motorgarantin.
  "För långt .... mellan servicearna" skriver du. Hur mycket är "för långt" ?
  Finns det några toleranser eller är det 0-tolerans som gäller för att man inte ska bli "rökt på motorgarantin"?

 7. #7
  Steg 3
  Reg.datum
  okt 2003
  Ort
  Lerum
  Inlägg
  3 980
  +/- 200 mil är en siffra som nämnts...

 8. #8
  Så det var ingen som hade något råd?

 9. #9
  Steg 1
  Reg.datum
  dec 2003
  Ort
  Stockholm
  Inlägg
  1 536
  Citat Ursprungligen postat av Totteboll
  Så det var ingen som hade något råd?
  Kolla upp vad som gäller enligt konsumentköplagen. Om de uppger att den är fullservad och den inte är det så skiljer sig ju produkten mot det som säljaren uppger och har alltså inte de kvaliteer osv. som man kan förvänta sig. Alltså produkten är i sämre skick än vad de har uppgett och värdet på produkten kanske i och med detta har ändrats mm.


  Från www.konsumentverket.se


  "Fel på varan

  Är det fel på en vara du köpt har du enligt konsumentköplagen rätt att:

  * hålla inne betalningen
  * kräva att felet avhjälps
  * kräva en ny, felfri vara
  * få prisavdrag
  * få ersättning för reparation
  * häva köpet och få pengarna tillbaka
  * få skadestånd.

  Självfallet kan du inte kräva alla alternativen. Det är egentligen bara kravet på skadestånd som går att kombinera med något av de andra. Du har rätt att reklamera en vara upp till två år efter köpet.

  Reparation, byte eller pengarna tillbaka?

  I första hand ska felet på en vara avhjälpas. Antingen ska felet repareras eller varan bytas ut mot en ny. Det är i första hand köparen som bestämmer vad som ska göras, beroende på varans pris och felets art.
  Är det fel på din nyinköpta telefon är det inga större svårigheter för dig att ta den till säljaren för byte. Men har ugnsluckans lås på en nyinstallerad spis gått sönder är det inte lika säkert att du på grund av felet vill ha en helt ny spis. Förmodligen vill du hellre att säljaren reparerar felet på plats.

  Inom skälig tid

  Oavsett om felet repareras eller varan ersätts med en ny, ska åtgärden ske "inom skälig tid" från det att du reklamerade felet. Åtgärden måste självklart avhjälpa felet. Om felet finns kvar efter två reparationsförsök, har du normalt rätt att vägra gå med på fler försök.

  Utan kostnad

  Säljaren ska också göra reparationen eller bytet utan kostnad för dig. Åtgärden att avhjälpa felet eller leverera en ny vara ska ske "inom skälig tid efter att du reklamerat och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig". Säljaren är skyldig att avhjälpa felet, om du begärt det, med undantag för om hans kostnader för reparation eller byte är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för dig.

  Om säljaren inte lyckas avhjälpa felet, om han vägrar eller det av någon anledning inte är lämpligt att reparera eller lämna en ersättningsvara, kan du begära prisavdrag, ersättning för att reparera varan på annat håll, eller häva köpet. Prisavdraget ska vara proportionerligt mot felet, det vill säga motsvara en tänkt värdeminskning eller framtida reparationskostnad.

  Häva köpet

  Att köpet hävs betyder att säljaren betalar tillbaka alla pengar som köparen har betalat, mot att köparen lämnar tillbaka varan. Du har rätt till ränta på det belopp säljaren återbetalar. Något tillgodokvitto, som bara gäller i säljföretagets butik eller butikskedja, behöver köparen inte acceptera om köpet hävs för att det är fel på varan.

  För att du ska ha rätt att häva köpet krävs det att felet är av väsentlig betydelse för dig. När man bedömer felets betydelse tar man hänsyn till vad som är väsentligt just för dig, inte felets betydelse i allmänhet.

  Betala ersättning

  Om du har haft en betydande nytta av varan kan du i vissa fall få betala en rimlig ersättning för att du har använt den.

  Vänta med betalning

  Lagen ger dig rätt att hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar dina krav. Det kan exempelvis gälla kostnaden för att få felet avhjälpt eller krav på prisavdrag. Har du rätt att häva köpet kan följaktligen hela köpesumman hållas inne. Det är du själv som står risken om du har vägrat betala utan anledning eller hållit inne en alltför stor del av köpesumman. Du kan då bli skyldig att betala dröjsmålsränta till säljaren.

  Skadestånd

  Du har enligt konsumentköplagen rätt till ersättning för alla utgifter och förluster som du drabbas av på grund av fel på varan eller försenad leverans. Rätten till skadestånd har du oavsett om köpet hävs eller om felet har blivit åtgärdat av säljaren. Skadeståndsgrundande kostnader kan vara

  * utlägg, som resor och transporter för att få felet avhjälpt
  * inkomstförluster, exempelvis på grund av att du måste ta ledigt från arbetet för att vänta på en reparatör och därmed fått avdrag på lönen
  * prisskillnad, det vill säga om du efter att ha hävt köpet tvingas betala mer för en motsvarande vara
  * andra förluster, som exempelvis en bilfärjebiljett som inte kan utnyttjas, och stilleståndsersättning vid fel på bil.

  Säljarens skyldighet omfattar också ersättning för skada på annan egendom som tillhör dig eller din familj på grund av fel på varan. Till exempel om en diskmaskin läcker vatten och skadar köksgolvet.

  Om ersättningen blir orimligt betungande för säljaren kan den i undantagsfall jämkas. Man tar då hänsyn till firmans ekonomiska förhållanden och firmans och kundens försäkringar. Generellt gäller att du måste vidta rimliga åtgärder för att begränsa förlusten eller skadan, till exempel inte förvärra ett fel på varan genom att använda den. Försummar du det får du betala motsvarande del av förlusten.

  Obs!
  Du måste kunna styrka dina kostnader, till exempel genom intyg från arbetsgivare om löneavdrag, reparationskvitton med mera. Huvudregeln är alltså att säljaren ska ersätta dig för den skada som följer av fel eller leveransförsening. Men säljaren kan slippa betala skadestånd om följande förutsättningar är uppfyllda:

  1. Det ska föreligga ett hinder att leverera en felfri vara, till exempel om ett helt parti av en bestämd vara har samma skada.
  2. Hindret ska ligga utanför säljarens kontroll.
  3. Säljaren skulle skäligen inte ha kunnat räkna med det.
  4. Säljaren kunde rimligtvis inte ha undvikit eller övervunnit följderna av hindret.

  För att säljaren ska undgå skadeståndsansvar måste samtliga fyra krav vara uppfyllda."


  "Garanti

  En garanti innebär att säljaren ansvarar för att varan fungerar under en viss tid. Det är alltid frivilligt för säljaren att lämna garantier.
  Det vanligaste är att garantin gäller för en viss tid, till exempel ett år. Garantin kan också vara utformad så att en viss egenskap hos varan garanteras. Om varan under garantitiden försämras på ett sätt som omfattas av garantin, betraktas den som felaktig. Du har då enligt konsumentköplagen rätt att kräva till exempel

  * att varan repareras
  * att du får en annan vara i stället
  * prisavdrag på varan
  * att köpet går tillbaka.

  Du kan inte ställa alla kraven. I allmänhet är det de första två, reparation eller ny vara, som gäller. Näringsidkaren har rätt att reparera om det skulle bli oskäligt dyrt att ge dig en ny vara i förhållande till reparationskostnaderna.

  För att du ska ha rätt att häva köpet måste felet anses vara väsentligt. Du har även rätt till skadestånd om den felaktiga varan har medfört extra kostnader för dig. Men du är alltid skyldig att försöka hålla nere kostnaderna.

  För att säljaren ska slippa stå för garantin, måste han kunna bevisa att felet beror på till exempel

  * en olyckshändelse efter det att du har fått varan
  * vanvård
  * onormal användning
  * att du låtit bli att följa skötsel- och serviceanvisningar.

  Kontrollera alltid noga vad som står i garantin och vad den omfattar. Det är fullt möjligt för säljaren att i garantin undanta vissa detaljer i varan, exempelvis att garantin gäller alla delar på en cykel utom växeln. Sådant ska framgå av garantivillkoren.

  Garantibestämmelserna gäller även om någon annan än säljaren har utställt garantin för säljarens räkning.

  Om du inte har fått någon garanti, eller om garantitiden gått ut:

  Enligt konsumentköplagen har du två år på dig att reklamera ett ursprungligt fel på en vara. Ett ursprungligt fel kan vara ett fabrikationsfel eller något annat fel som varan hade innan du fick den. Sådana fel kan visa sig ganska lång tid efter köpet. Att du får en garanti med kortare giltighetstid betyder alltså inte att reklamationstiden förkortas. Skillnaden är att när garantin gått ut är det du som måste bevisa att felet fanns där från början.

  Efter en ändring i konsumentköplagen den 1 juli 2002 är det säljaren som ska kunna visa att ett fel som uppkommer inom sex månader från köpet inte var ursprungligt. Undantag från regeln görs när det är oförenligt med felets eller varans art att tillämpa sexmånadersregeln.

  Med "felets art" menas sådana fel som man inte rimligen kan hävda har funnits redan vid köpet, exempelvis fel orsakade av olyckshändelser, eller fel som du själv orsakat. "Varans art" kan till exempel syfta på varor som inte håller i sex månader, som färskvaror eller slitna begagnade varor."


  "Reklamation

  En reklamation innebär att du meddelar säljaren
  - att du inte godtar varan
  - att du anger på vilket sätt du anser att varan är felaktig.
  Du måste lämna ett meddelande om felet "inom skälig tid" efter det att du upptäckt det. Om du reklamerar inom två månader räknas det alltid som att det skett i rätt tid, enligt bestämmelserna från den 1 juli 2002. Skälig tid kan emellertid vara längre än två månader. Som regel är det en giltig ursäkt om du haft förhinder, exempelvis om du varit sjuk eller bortrest.

  Din rätt att reklamera går enligt konsumentköplagen ut två år efter det att du har tagit emot varan. Varan kan ha en garanti som är kortare än två år, men det förkortar inte reklamationstiden enligt lagen.

  Om säljaren har handlat grovt vårdslöst, i strid mot tro och heder, eller om varan har sålts i strid mot ett saluförbud kan du reklamera även efter längre tid än två år. Men inte heller då kan du vänta hur länge som helst. I sådana fall preskriberas ditt krav efter tio år.

  För att vara säker på att inte gå miste om dina rättigheter:

  Reklamera alltid så snart som möjligt!"  Fel på varan

  Vad som avses med fel

  16 § Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra
  egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av
  avtalet. Den skall vara åtföljd av de anvisningar som behövs
  för dess installation, montering, användning, förvaring och
  skötsel.


  Om inte annat följer av avtalet, skall varan

  1. vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i
  allmänhet används,

  2. vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket köparen
  avsåg att varan skulle användas, om säljaren vid köpet måste ha
  insett detta särskilda ändamål,

  3. stämma överens med den beskrivning som säljaren har lämnat
  och ha de egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att
  lägga fram prov eller modell, och

  4. vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om
  förpackning behövs för att bevara eller skydda varan.


  Varan skall anses felaktig,

  1. om den avviker från vad som föreskrivs i första eller andra
  stycket,

  2. om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om
  ett sådant förhållande rörande varans egenskaper eller
  användning som han kände till eller borde ha känt till och som
  köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under
  förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på
  köpet eller,

  3. om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med
  fog kunnat förutsätta. Lag (2002:587).


  16 a § Har säljaren som ett led i fullgörelsen av köpet åtagit
  sig att installera varan och har sådan installation utförts av
  säljaren eller av någon annan för dennes räkning, skall varan
  anses felaktig, om den på grund av brister i installationen
  avviker från vad som föreskrivs i 16 § första eller andra
  stycket eller i något annat avseende avviker från vad köparen
  med fog kunnat förutsätta. Lag (2002:587).


  17 § Även om en vara har sålts i "befintligt skick" eller med
  ett liknande allmänt förbehåll, skall den anses felaktig, om
  den är i sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och
  övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.


  När en begagnad vara har sålts på en auktion, där köpare har
  möjlighet att personligen närvara vid försäljningen, anses den
  såld i "befintligt skick". Vid tillämpning av första stycket
  skall hänsyn i så fall tas till utropspriset. Lag (2002:587).


  18 § Varan är felaktig, om den

  1. säljs i strid mot ett förbud som har meddelats med stöd av
  27 eller 36 § produktsäkerhetslagen (2004:451) eller 17 §
  marknadsföringslagen (1995:450) eller mot ett annat
  försäljningsförbud som har meddelats i författning eller av en
  myndighet väsentligen i syfte att förebygga att den som
  använder varan drabbas av ohälsa eller olycksfall eller för att
  annars hindra användning av en vara som inte är tillförlitlig
  från säkerhetssynpunkt, eller

  2. är så bristfällig att dess användning medför påtaglig fara
  för liv eller hälsa. Lag (2004:45.


  19 § Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med
  sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som
  säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars
  före köpet.


  Varan skall vidare anses felaktig, om den inte överensstämmer
  med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som
  någon annan än säljaren, i tidigare säljled eller för säljarens
  räkning, har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars
  före köpet.


  Första och andra styckena gäller inte, om säljaren visar att
  uppgifterna har rättats i tid på ett tydligt sätt eller att
  uppgifterna inte har inverkat på köpet. Andra stycket gäller
  inte heller, om säljaren visar att han varken kände till eller
  borde ha känt till uppgifterna.


  Varan är felaktig också om säljaren har underlåtit att efter
  föreläggande enligt produktsäkerhetslagen (2004:451) lämna
  säkerhetsinformation om varan eller underlåtit att lämna sådan
  information om varans egenskaper eller användning som han
  enligt marknadsföringslagen (1995:450) har ålagts att lämna.
  Detsamma gäller om föreläggandet eller åläggandet har meddelats
  varans tillverkare eller någon annan som i tidigare säljled
  tagit befattning med varan och säljaren har känt till eller
  borde ha känt till underlåtenheten att fullgöra föreläggandet
  eller åläggandet. En förutsättning för att varan skall anses
  felaktig enligt detta stycke är dock att underlåtenheten kan
  antas ha inverkat på köpet. Lag (2004:45.


  20 § Frågan om varan är felaktig skall bedömas med hänsyn till
  dess
  beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som har funnits
  vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare.


  Om köparen underlåter att i rätt tid hämta eller ta emot en vara
  som
  hålls tillgänglig för hans räkning, svarar säljaren dock inte för
  försämring som inträder därefter och som beror enbart på varans egen
  beskaffenhet.


  Uppkommer en försämring av varan efter avlämnandet, skall varan
  anses
  felaktig om försämringen är en följd av säljarens avtalsbrott.


  20 a § /Upphör att gälla U:2005-01-01/
  Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att
  varan avlämnades skall anses ha funnits vid avlämnandet, om
  inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller
  felets art. Lag (2002:587).


  20 a § /Träder i kraft I:2005-01-01/
  Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att
  varan avlämnades skall anses ha funnits vid avlämnandet, om
  inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller
  felets art.


  Vid köp av byggnadsdelar som är avsedda att utgöra en
  huvudsaklig del av ett en- eller tvåbostadshus gäller vad som
  sägs i första stycket fel som visar sig inom två år efter
  avlämnandet. Lag (2004:553).


  21 § Har säljaren eller någon annan för hans räkning genom en
  garanti
  eller liknande utfästelse åtagit sig att under en viss tid svara för
  varan eller en del därav eller för en egenskap hos varan, skall fel
  anses föreligga, om varan under den angivna tiden försämras i det
  avseende som utfästelsen omfattar.


  Första stycket gäller inte, om det görs sannolikt att försämringen
  beror
  på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller på vanvård,
  onormalt brukande eller något liknande förhållande på köparens sida.


  21 a § Varan har ett rättsligt fel, om tredje man har
  äganderätt till varan eller har panträtt eller annan liknande
  rätt i den och det inte följer av avtalet att köparen skall
  överta varan med den begränsning som tredje mans rätt medför.
  Lag (2003:162).


  Påföljder vid fel på varan

  22 § Är varan felaktig enligt 16-21 §§, får köparen enligt 23,
  24 och 26-29 §§ kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller
  ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dessutom
  får han kräva skadestånd enligt 30-32 §§. Han får även hålla
  inne betalningen enligt 25 §. Lag (2003:162).


  22 a § Har varan ett rättsligt fel enligt 21 a §, får köparen
  enligt 23 § första och andra styckena samt enligt 24 och 26-29
  §§ kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning
  för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dessutom får han kräva
  skadestånd enligt 30-32 §§. Han får även hålla inne betalningen
  enligt 25 §.


  Utan hinder av 30 § första och andra styckena har köparen rätt
  till ersättning enligt 32 § för den skada han lider genom ett
  rättsligt fel som fanns vid köpet, om han varken kände till
  eller borde ha känt till felet.


  Påföljder av ett rättsligt fel får även göras gällande, om
  tredje man påstår att han har en sådan rätt som avses i 21 a §
  och det finns sannolika skäl för påståendet. Lag (2003:162).


  Reklamation

  23 § Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han
  inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter
  det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation).
  Meddelande som lämnas inom två månader efter det att köparen
  märkt felet skall alltid anses ha lämnats i rätt tid. I fall
  som avses i 1 § andra stycket kan meddelande om felet i stället
  lämnas till näringsidkaren.


  Har någon annan än säljaren åtagit sig att för dennes räkning
  avhjälpa fel i en vara, kan reklamationen i stället göras hos
  honom.


  Reklamerar köparen inte inom två år från det att han har tagit
  emot varan, förlorar han rätten att åberopa felet, om inte
  annat följer av en garanti eller liknande utfästelse.
  Lag (2002:587).


  24 § Utan hinder av 23 § får köparen åberopa att varan är
  felaktig, om
  säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder
  eller om felet är sådant som avses i 18 §.


  Hoppas att det löser sig men din förlängda garanti pga oilsludge är ju ett minne blott. Stå på dig och hör av dig till Motormännens jurister. I värsta fall kan man koppla in ARN och det gillar inte bilfirmorna eftersom de blir svartlistade ifall de inte följer ARN:s rekomendationer.
  9-3 Vector SC 2,0T -07
  9-5 Aero 2,3T Sedan -02 - Såld

 10. #10
  Steg 2
  Reg.datum
  okt 2004
  Ort
  Frösön numer lulebo
  Inlägg
  2 588
  Citat Ursprungligen postat av Johan M
  Citat Ursprungligen postat av Totteboll
  Så det var ingen som hade något råd?
  Kolla upp vad som gäller enligt konsumentköplagen. Om de uppger att den är fullservad och den inte är det så skiljer sig ju produkten mot det som säljaren uppger och har alltså inte de kvaliteer osv. som man kan förvänta sig. Alltså produkten är i sämre skick än vad de har uppgett och värdet på produkten kanske i och med detta har ändrats mm.


  Från www.konsumentverket.se


  "Fel på varan

  Är det fel på en vara du köpt har du enligt konsumentköplagen rätt att:

  * hålla inne betalningen
  * kräva att felet avhjälps
  * kräva en ny, felfri vara
  * få prisavdrag
  * få ersättning för reparation
  * häva köpet och få pengarna tillbaka
  * få skadestånd.

  Självfallet kan du inte kräva alla alternativen. Det är egentligen bara kravet på skadestånd som går att kombinera med något av de andra. Du har rätt att reklamera en vara upp till två år efter köpet.
  Kan inte detta inlägg läggas till faq?

  J.K Nilsson
  Det är inte lätt att vara ett pucko...

 11. #11
  Steg 6
  Reg.datum
  okt 2004
  Ort
  Värnamo
  Inlägg
  6 838
  Medlem#
  9481
  blir ju svårt att komma nu nästan ett år senare och klaga att man inte märkt det.. är väl 6 månader man har på sig vid beg köp?

  sen varför ha så helsike brottom att skaffa sig "första" bilen, "haftkörkortet mindre än 24 timmar" inte för att verka gnällig, har själv gjort tabbar och köpt bilar fort som fan i hopp om en snabb och lönsam affär, men man BÖR kolla upp MYCKET när man köper en så pass "ny" bil, måste väl ha kostat närmre 80-90000kr va?
  hade nog lagt iaf 2-3 veckors arbete på att bara kolla och provköra olika och leta fakta, min första bil köpte jag i all hast, den va fin och bra tills man började skruva lite och märkte att hela bilen varit totalkvaddad och hemmalagad...

  min andra bil la jag nästan 1 månads abete på att hitta, åkte visserligen på att renovera växellådan på den men den går fint än idag.

  men som sagt, sånna här grejer MÅSTE man kolla upp innan man gör en affär, vet man inte hur de ska se ut så bör man ta reda på detta och inte utgå ifrån att allt är frid och fröjd, handlarna verkar inte veta riktigt vad "fullservad" innebär, ibland verkade de räcka med en pärm med kvitton och en massa stämplar så är den "fullservad" men varenda service är missad i boken, vet inte om de bror på okunskap, slarv eller bara rent mygel från vissa handlare.

  tror tyvärr du får svårt att hävda nått nu nästan 1 år sedan köp.
  Saab 9-5 2,0t SS -08
  Saab 9-5 2,0t SS -06

 12. #12
  Steg 1
  Reg.datum
  feb 2004
  Ort
  Nossebro
  Inlägg
  1 489
  Kan du inte be dom få in den i garantin igen?

  Mvh Kristian
  9-5 Aero "Hirsch" -02 samt Kawasaki Z750 -09
  Min Saab på garaget.org
  Min BMW på garaget.org

 13. #13
  Sugmotor
  Reg.datum
  okt 2006
  Ort
  Norrland, nu i Stockholm
  Inlägg
  15
  Är det möjligt att få bilen tillbaka till den förlängda motorgarantin fast ett servicetillfälle missats med några mil(alltså utanför den godkända marignalen 250 mil)?

  Och i sådna fall hur gör man det?
  Bruksbil Saab 9-5 Aero -02
  Busbil Ascona 2.0S -77
  Prova-på att köra racebil. Bla. Formel Ford och Radical. www.empole.se

 14. #14
  Helt original
  Reg.datum
  jul 2005
  Ort
  Någonstans i Svea Rike
  Inlägg
  838
  Medlem#
  7284
  Citat Ursprungligen postat av NickeB
  Är det möjligt att få bilen tillbaka till den förlängda motorgarantin fast ett servicetillfälle missats med några mil(alltså utanför den godkända marignalen 250 mil)?

  Och i sådna fall hur gör man det?
  Det har nämnts att det går om firman betalar för att bilen ska få omfattas av garantin igen, men jag vet inte säkert om det stämmer

  Kanske finns någon annan som vet säkert.

  Tycker för övrigt att du ska pressa firman ordentligt då de gått ut med falsk marknadsföring. Kontakta din konsumentvägledare, så kan han säkert hjälpa dig.
  SAAB 9-5 -01,
  Min sida om SAAB 9-5

 15. #15
  Helt original
  Reg.datum
  maj 2005
  Ort
  Vetlanda
  Inlägg
  758
  Köpte en 945 -96 en gång med alla stämplar i boken. Bilen hade gått som tjänstebil hos en Volvohandlare merparten av tiden och var servad på dennes verkstad. En närmare läsning av servicedokumentationen visade dock att 7500-mila & 9000-mila samt 12000-mila & 13500-mila servicarna var utförda vid samma tillfällen men prydligt stämplade som helt separata servicar.... Så kan man ju också göra...


  Åter till ämnet, bilen kan mycket väl vara servad även om stämpel saknas, ring upp den verkstad som gjort övriga serivcear och hör efter.

  Att inte kolla i servicebok ordentligt, speciellt på en Saab där det är superkinkigt med sånt, är nog att klassa som ett rätt praktfullt nybörjarmisstag. Att man som bilfirma skriver "fullservad" trots att någon service kan vara sent utförd eller saknas är inte ovanligt. I bland medvetet, ibland omedvetet.
  Toyota Verso 1,8 -11

Liknande ämnen

 1. Vad är LMM T8 komplett? bsr open air kit.
  Av DIFRobban i forum Motor och motorstyrning
  Svar: 15
  Senaste inlägg: 2011-02-23, 19:18
 2. Komplett servicebok
  Av matfo362 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
  Svar: 10
  Senaste inlägg: 2007-07-25, 23:06
 3. CarPCn Komplett
  Av hammarslag i forum Ljud och elektricitet
  Svar: 12
  Senaste inlägg: 2006-11-08, 13:34
 4. Köpa 9-3 utan ifylld servicebok?
  Av Linux i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
  Svar: 12
  Senaste inlägg: 2006-07-17, 10:18

Behörigheter för att posta

 • Du får inte posta nya ämnen
 • Du får inte posta svar
 • Du får inte posta bifogade filer
 • Du får inte redigera dina inlägg
 •