Resultat 1 till 3 av 3

Ämne: FAQ; Felsökningsschema - APC

 1. #1

  FAQ; Felsökningsschema - APC

  Hej!

  Efterfrågan på ett APC-felsökningsschema verkar fortfarande vara stor, hittade detta på datorn. Hade glömt att jag hade det, det var flera år sedan jag skrev det.. Jag är för lat för att lägga upp det på någon hemsida, så det får bli en tråd här på forumet. Kopiera så mycket ni vill, bara bra om infon sprids!
  Det mesta av detta finns på engelska på www.900aero.com


  APC-systemet, normal funktion

  Denna beskrivning gäller Saab 900 1982-93 samt 9000 1985-88 utan DI

  Förutsatt att motorn är i god kondition, tändningen är rätt inställd, bränsleblandningen är korrekt och bensin med tillräckligt högt oktantal används skall en bil med original APC-box bete sig såhär:

  • När motorn är avstängd skall laddtrycksnålen befinna sig mellan det vita och det gula fältet.
  • Vid tomgång ska laddtrycksnålen befinna sig i det vita fältet.
  • Vid fullgas från låga varv ska laddtrycksnålen stiga till gränsen mellan gula och röda fältet och därefter sakta sjunka allteftersom varvtalet ökar.
  • APC sänker laddtrycket på höga varv. Olika APC-boxar sänker laddtrycket olika mycket när varvtalet ökar.

  Normalt hamnar laddtrycksnålen mellan mitten på gula fältet och några mm från röda fältet vid 5000 varv.

  Vid kraftig belastning, till exempel fullgas på låga varv i uppförsbacke, kan laddtrycksnålen
  tillfälligt gå in i röda fältet, men nålen ska inte stanna kvar där under längre perioder.

  Om bensin med för lågt oktantal används, eller något annat fel orsakar spikningar, skall en bil med original APC-box bete sig såhär:

  • När laddtrycksnålen närmar sig röda fältet kan spikning i vissa fall inträffa.
  • APC upptäcker spikningen och sänker omedelbart laddtrycket.
  • Ibland kan spikningen även höras med det mänskliga örat, men bara ibland.
  • Laddtrycksnålen kommer vid spikning plötsligt att hoppa ned några millimeter.
  • När spikningarna upphört kommer laddtrycket sakta att stiga igen och eventuellt kommer spikning inträffa igen och laddtryckssänkning sker då igen.
  • Förloppet "spikning -> laddtryckssänkning -> ej spikning -> laddtryckshöjning -> osv" tar ca 3-5 sekunder och upplevs som att laddtrycket och accelerationen pulserar sakta.
  Felsökning av APC-systemet

  Detta felsökningsschema gäller Saab 900 1982-93 samt 9000 1985-88, utan DI

  Om APC-systemet inte fungerar enligt ”APC-systemet, normal funktion” så kan det felsökas relativt enkelt.
  I denna felsökning förutsätter jag att motorn är fri från mekaniska fel.
  Den förutsätter att ALLA vakuumslangar och ALLA slangar mellan luftfilter och insugsrör är noggrant kontrollerade och täta.
  Den förutsätter också att APC-boxen inte är modifierad. Om APC-boxen är modifierad stämmer inte beskrivningarna av hur högt laddtrycksmätaren ska stiga maximalt.

  Felsökningsprocess om laddtrycksmätaren inte stiger över mitten på gula fältet:

  1. Slå på tändningen så att strålkastarna tänds, utan att starta motorn. Öppna huven

  Om magnetventilen smattrar hela tiden så betyder det att APC tycker någon av följande saker:
  • Turbon laddar över ca 0.4 bar.
  • Motorn spikar
  • Motorn går på över ca 2300 varv.
  Inget av dessa alternativ ska ju förekomma när motorn är avstängd, så APC får på något sätt felaktig information.
  Det mest sannolika är att APC tror att turbon laddar trots att den inte gör det.
  Tryckgivaren, som ger info om laddtrycket, ger tryckinformationen som ett motståndsvärde som ökar med ökat laddtryck. Om det blir avbrott i kretsen blir motståndet oändligt och APC att känna av ”oändligt” laddtryck och därför försöka sänka laddtrycket hela tiden.
  Det vanligaste är att tryckgivaren är trasig.
  Börja därför med att kontrollera tryckgivaren och dess kablar.
  Om tryckgivaren inte är felaktig så är det troligen något fel på APC-boxen. Prova i så fall att byta till en annan APC box.


  2. Prova att dra ur och sätta i el-sladden till magnetventilen.

  Det ska höras ett klick från magnetventilen när sladden dras ur och när den sätts i.
  Om drar ur och sätter i el-sladden flera gånger i följd kan magnetventilen smattra många sekunder efter att el-sladden satts i.
  Detta beror på att APC-boxen kommer i ”obalans” och är fullt normalt.

  Om magnetventilen INTE klickar, kontrollera följande:

  • Att säkringen till APC är hel
  • Att kontakten till APC-boxen är ordentligt fastsatt.
  • På bilar med den tvåradiga boxen, kolla att bromsljuset inte lyser.
  • Att kontakten till magnetventilen inte är oxiderad.
  • Att motståndet genom magnetventilen är ca 27 Ohm.
  • Att det inte går att blåsa genom magnetventilens R-ingång när magnetventilen är spänningslös.

  Om felet kvarstår. Kolla och rengör kontakterna anslutna till jordpunkten på kylarbalken.
  Mät upp att APC-boxen får spänning och jord samt att magnetventilen har jord och att kabeln mellan APC-box och magnetventil är hel.
  Om felet inte hittas, prova att byta APC-box

  3. Provkör bilen med el-sladden till magnetventilen urkopplad. (grundladdtryck)

  Laddtrycksmätaren ska gå upp till mitten på gula fältet.
  Om laddtrycksmätaren stannar i början av gula fältet behöver grundladdtrycket höjas.
  Kom ihåg att laddtrycksmätaren på instrumentpanelen inte är något precisionsinstrument.
  För att säkert mäta upp och för att justera grundladdtrycket krävs en graderad tryckmätare av god kvalitet.


  4. Koppla i el-sladden till magnetventilen och provkör bilen.

  Leta upp en lång backe och börja köra uppför på femman och på max 1500 varv.
  Trampa ner gasen i botten och iakttag laddtrycksmätaren.
  Om laddtrycksmätaren stiger över mitten på gula fältet när varvtalet är under ca 2300 varv och sedan vid ca 2300 varv plötsligt faller tillbaks till mitten av gula fältet så är det dålig kontakt till knacksensorn.

  Funktionen som kollar att signalen från knacksensorn är tillräckligt stark aktiveras över ca 2300 varv. Om signalen är för svag gör APC magnetventilen spänningslös över ca 2300 varv.
  Eftersom motorn väsnas och skakar mer på höga varv blir signalen från knacksensorn starkare och i vissa fall återkommer laddtrycket därför på höga varv trots (och på grund av) bristfällig kontakt till knacksensorn.

  Knacksensorn sitter under insugsröret, mitt på motorblocket.
  Kolla att kontakten till knacksensorn inte är oxiderad. Spraya kontakterna med rostlösningsspray. Om kontaktstiften ser ut att klämma fast dåligt om stiften i knacksensorn kan man försiktigt ”justera” kontakten med en liten skruvmejsel så att de klämmer åt bättre.  5. Fortfarande bara grundladdtryck

  Om du fortfarande bara har grundladdtryck, trots att magnetventilen klickar, så finns det anledning att undersöka om APC tror att motorn spikar.
  Till detta behövs några meter kabel och en lysdiod. Lysdiodens långa ben (+) kopplas till +12V och lysdiodens korta ben (-) kopplas till:
  1. Pin 19 på boxar med tvåradig kontakt (1986-93)
  2. Pin 5 på boxar med enradig kontakt (1982-85)
  Du får öppna APC-boxen för att kunna läsa pin-nummer

  Dioden kommer att blinka när APC tycker att motorn spikar. För att kolla att kopplingen fungerar, slå på och av tändningen. Dioden ska blinka när tändningen slås av.

  Om APC tycker att det spikar hela tiden och du är SÄKER på att motorn är i god kondition, tändningen rätt inställd och bränsleblandningen rätt så finns det anledning att tro att APC störs av något.

  Den absolut vanligast orsaken till att APC störs är felaktiga tändkablar. Endast Saab-original kablar bör användas. Biltema-kablar och liknande har mer än en gång visat sig vara orsaken till att APC tror att det spikar.

  Kolla även att tändkablarna inte ligger onödigt nära magnetventilen.
  Felsökningsprocess om laddtrycksmätaren går in i röda fältet.

  Normalt ska laddtrycksmätaren inte gå in i röda fältet (förutsatt att APC-boxen är omodifierad). I speciella situationer kan mätaren tillfälligt gå någon millimeter in i röda fältet, men den ska inte stanna i röda fältet under långa perioder.
  Det är normalt inte APC-systemet som orsakar för höga laddtryck, utan mekaniska fel som är orsaken.
  Som extra säkerhet finns en tryckvakt inkopplad. Tryckvakten bryter strömmen till bränslepumpen om laddtrycket stiger över ca 0.95 bar på T8 och ca 1.1 bar på T16. När laddtrycket sjunkit under brytgränsen startar bränslepumpen igen och mönstret upprepar sig eventuellt.

  1. Kontrollera slangarna till magnetventilen.

  Kontrollera slangarna till magnetventilen noggrant efter sprickor och kolla att slangarna sitter rätt kopplade. Magnetventilen har bokstavsmärkningar på ingångarna och slangarna ska vara kopplade enligt följande:
  Slangen från magnetventilens W-ingång ska gå till turbons wastegateklocka.
  Slangen från magnetventilens R-ingång ska gå till röret mellan luftfilter och turbons inlopp.
  Slangen från magnetventilens C-ingång ska gå antingen till spjällhuset eller till anslutning på turbons kompressorhus. Detta varierar beroende på motortyp och typ av turboaggregat.

  2. Kontrollera wastegaten.

  Du behöver tryckluft för att kolla wastegaten. Justera trycket på kompressorn till MAX 1.0 bar.
  Lossa slangen till wastegateklockan (W) på magnetventilen. Tryck med tryckluft i slangen och kontrollera att wastegateklockan inte läcker. Prova att sänka trycket och kontrollera att wastegatens arm rör sig lätt och inte kärvar.
  Om wastegateklockan läcker måste den bytas.
  Kärvande wastegate kan vara krångligt att åtgärda. Om det är själva wastegateklockan som kärvar byts den. Om det är wastegateventilen som kärvar måste denna bytas vilket innebär att en del av eller hela turbons avgashus måste bytas.
  Man kan ju självklart prova att olja de kärvande delarna innan man byts, men på grund av värmen runt turboaggregatet brukar olja snabbt försvinna.

  3. Kontrollera magnetventilen.

  Montera loss magnetventilen. Prova att blåsa genom de olika ingångarna. När magnetventilen är spänningslös ska det gå att blåsa genom C och genom W, men INTE genom R. Om det går att blåsa genom R är magnetventilen trasig.

  4. Kontrollera grundladdtrycket.

  Lossa el-sladden till magnetventilen och provkör. Laddtrycksmätaren ska nu inte gå över mitten på gula fältet. Om mätaren går högre är grundladdtrycket feljusterat. Justera isåfall grundladdtrycket på turbons wastegate. För att justera grundladdtrycket behövs en graderad laddtrycksmätare av god kvalitet.  Felsökningsprocess om laddtrycksmätaren inte vill gå in i gula fältet:

  Om laddtrycksmätaren är i vita fältet på tomgång, men inte vill gå längre än till gränsen mellan vita och gula fältet vid fullgas så är det troligen wastegatestången som hoppat av själva wastegateventilen. På vissa turbomodeller kan man få lite laddtryck på höga varv trots att wastegatestången inte sitter fast.

  1. Kontrollera att wastegatestången sitter fast


  2. Kontrollera grundladdtrycket


  Lycka till!

  MVH
  Anders Olsson
  SAAB 9000 2,3T/225 -98, Valmet 901 -88

 2. #2
  Jag kom på en sak:
  APC har ju ett minne när det gäller spikningar. Om det är så att minnet är "fullt", dvs APC tror att motorn spikar konstant, så tar det ca 30 sekunder från det att spikningarna upphört tills dess att du har fullt laddtryck igen. Under dessa 30 sekunder kommer magnetventilen att smattra. (Detta förutsätter givetvis att alla andra punkter i felsökningsschemat kollats)

  I praktiken så borde man därför kunna testa om APC tror att det spikar utan att ha spikdiod. Svårare, men genomförbart..

  Du vill höra när APC återställs, så du måste först framkalla "spikningar" för att fylla minnet och sedan snabbt stanna motorn med tändningen på, för att höra om magnetventilen smattrar, dvs om APC återställs.

  I praktiken får du gasa på rejält, så du får så högt laddtryck du kan, stanna snabbt och göra "kärringstopp" så att tändningen fortfarande är på men motorn av, hoppa ut snabbt och lyssna om magnetventilen smattrar.. Har inte testad detta själv, men detta ska kunna fungera om du är tillräckligt snabb!
  Smattrar magnetventilen en stund, så är tändkablarna misstänkta.

  Det är möjligt att du inte behöver göra kärringstopp, utan du kan stänga av motorn och slå på tändningen igen utan att APC-minnet töms, kommer inte ihåg exakt hur detta fungerade..

  Det är också möjligt att det räcker att stänga av motorn på tomgång och sedan slå på tändningen igen, det beror väl på hur mycket APC eventuellt störs av tändningen..
  SAAB 9000 2,3T/225 -98, Valmet 901 -88

 3. #3
  Efterfrågan på kopplingsschema till APC är ganska stor så jag uppdaterar med följande info:


  Kablar, anslutningskontakt till APC

  900 Aero -84
  APC: 7521818 (14-pin, svart, enradig)

  1. Svart (knacksensor, skärm)
  2. Grön (knacksensor)
  3. Brun (knacksensor)
  4. -- (Knacksignal, rör ej)
  5. -- (Spikdiod)
  6. Svart (Jord)
  7. Blå (RPM)
  8. Svart (Jord)
  9. Grön/Röd (Tryckgivare)
  10. -- (Ihopkopplad med 9)
  11. -- (Styrsignal F-kretsen, rör ej)
  12. Gul/Vit (Magnetventil)
  13. -- (Diod till F-kretsen)
  14. Grå/Röd (+12V)
  Kablar anslutningskontakt nya APC:n

  900T8-86 APC:7524119 (25-pin, svart, tvåradig)

  1. --
  2. --
  3. --
  4. Svart (Skärm knacksensor)
  5. Svart (Jord)
  6. --
  7. --
  8. --
  9. --
  10. Grön/Röd (Tryckgivare +, stora stiftet, Blir Gul/Röd i skarv mellan säkringsbox och kupé)
  11. -- (Signal från "F-kretsen" till T01 som finreglerar laddtrycket)
  12. Vit/Gul (Magnetventil +, Magnetventil - Är svart och går direkt till jordpunkten på kylarbalken)
  13. Grå/Röd (+12V)
  14. --
  15. --
  16. Grön (Knacksensor)
  17. Brun (Knacksensor)
  18. -- (Knacksignal, rör ej!)
  19. -- (Spikdiod, för att se när APC tycker att det spikar)
  20. Vit (Bromsljus, sänker till grundladd när bromsljuset lyser)
  21. --
  22. -- (Samma som 20, men skild med dioder så man kan koppla in en oberoende funktion här som sänker till grundladd när +12V matas in)
  23. Svart (Tryckgivare -, lilla stiftet)
  24. -- (Diod till F-kretsen, dvs finregleringen av laddtrycket)
  25. Blå/Röd (Varvtal, blir blå i säkringsboxen innan den når tändpulsförstärkaren)  -- betyder att detta stift ej är inkopplat original.
  På 14-pin box är det stift 10 i boxen som saknas.
  På 25-pin box finns det stift-nummer på anslutningskontakten och inuti APC-boxen
  SAAB 9000 2,3T/225 -98, Valmet 901 -88

Liknande ämnen

 1. Felsökningsschema 9000 -94 startproblem?
  Av Magnus M i forum Motor och motorstyrning
  Svar: 21
  Senaste inlägg: 2006-03-20, 20:02
 2. Svar: 0
  Senaste inlägg: 2005-10-09, 17:05

Behörigheter för att posta

 • Du får inte posta nya ämnen
 • Du får inte posta svar
 • Du får inte posta bifogade filer
 • Du får inte redigera dina inlägg
 •