Hej !

LÄS o LÄR !

Framspänningsfall
Framspänningsfallet varierar beroende på vilken LED man använder. Som en liten hint kan nämnas att röda har ett Uf på ca: 1.8 V, gula ca: 2.0 V, gröna 2.1-2.2 V och blåa runt 3.6 V. Nåväl, det är emellertid inte Uf som är primärt viktigt, utan strömmen i framriktningen, If. En lysdiods If reagerar INTE linjärt mot Uf. Man ser ett typiskt knä vid nominell Uf, därefter skenar strömmen iväg.

If
If får inte överstigas, vid design av förkopplingsresistorer så är If ett värde man måste ha örnkoll på. Lysdioder skall kopplas in i en krests med antingen en förkopplingsresistor eller en konstantströmgenerator.
Det finns ett undantag där If kan överstigas med runt faktor 10 !
Om man pulsar strömmen, låt säga 1 ms "till" per 1000 ms, så kan man "overboosta dioderna avsevärt.

Inkoppling
Seriekoppling, lysdioder med fast sken kan mycket väl seriekopplas i ett antal tills det att den sammanlagda Uf är något UNDER matningsspänningen. Nu menar jag INTE att man varken bör eller skall seriekoppla massor av lysdioder för att driva på flera hundra volt !

Parallellkoppling, vid parallellkoppling MÅSTE varje lysdiod ha sin egen förkopplingsresistor. Man kan INTE parallellkoppla 5 st lysdioder o ha en gemensam förkopplingsresitor. Strömmen genom dioderna kommer INTE att fördelas jämt på grund av små individuella skillnader mellan exemplaren.

Blinkande lysdioder kan vanligtvis INTE seriekopplas med lyckat resultat, grejjen är att strömförbrukningen varierar, o detta kommer att störa de andra lysdioderna, parallellkoppling heter lösningen.

Beräkning av förkopplingsresistor

R=Ubatt-Uf/If
R=förkopplingsresistansen i Ohm
Ubatt=matningsspänning i Volt
Uf=diodens framspänningsfall
If=diodens framström

a) Alltså, en diod vars Uf är 1.8 V skall anslutas till ett batteri på 10 V. Dioderns If är 20 mA (Notera 0.020 A)
Så, R=10-1.8/0.02
R= 410 Ohm

b) En lysdiod skall kopplas in i en bil. Uf är 1.9 V If är 50 mA.
OBS ! Räkna med Ubatt=15 V i en bil.
R=15-1.9/0.05
R= 262 Ohm

Väl närmast HÖGRE resistans vid val av resistor.
Nu återstår det att beräkna effektutvecklingen i resistorn.

P=UxI
P= effeken som utvecklas i resistorn
U= spänningen över resistorn. (U=Ubatt-Uf)
I= strömmen genom resistorn. (I=If)

Beräknings exempel.

Ex "a" enl. ovan.
P=10-1.8x0.02
P=0.164 W

Ex "b" enl. ovan.
P=15-1.9x0.05
P=0.655 W

Välj en resistor med högre effekttålighet än beräknad förlusteffekt !
Tänk på att en inkapslad resistor tål LÄGRE effekt än vad den är nominellt specad för. Lika så om de monteras där det är "svinvarmt".