Upphöjt 2 och 3 är termer för area och volym så därför finns stöd för dem men inte 5