Att kamaxlarna är den primära skillnaden mellan årsmodeller och olika motorkoder vet jag men finns det nå idiotsäkra sätt att särskilja lösa toppar ? Om man inte alls vet var den kommer ifrån så att säga. Har inget specifikt exempel själv utan mest nyfiken.