Söker en 9000 92-98 CS eller CSE med taklucka
Gärna körbar, obess osv kvittar!
Allt utöver taklucka är bara pluss.

Släng ett PM