Hej
Problem med en 9-5 2.0 från 2005
Vector SP

Ibland när man ska starta händer inget när man vrider på tändström på nyckeln
Strömmen till radioläge funkar alltid , när man vrider till tändläge händer inget ..
då får man dra ut nyckeln och pröva igen , då hoppar den igång .

Ingen skillnad vid tre olika nycklar

Detta händer ca var tredje startförsök , och har blivit mer frekvent med tiden .. dvs felet kommer tätare och tätare .

Vad kan vara fel , och hur åtgärdas det ?
Tändlås ?