Den lilla volymratten saknas på min Denso nav, 9-5 2007.
Var kan man få tag på enbart volymkontrollen? Kollade med skroten men de hade ingen inne. Vill helst inte behöva köpa hela enheten.