Heje

Har nästa nya skivor bak på min ng900, men de ha4 slagit sig, förmodligen pga fastrostade belägg. Känner någon till verkstad i Stockholmsområdet som svarvar på plats? Måste jag dementera kan jag lika gärna byta. Alla fordverkstäder gjorde det på 80-90-talet pga deras usla konstruktion av framvagnen på Sierra och scorpio som gjorde att skivorna fram blev skeva en gång i veckan, men det var ju ett tag sedan och de klassiska fordverkstäder från förr finns inte längre kvar.

/a