Tjo! Som titeln lyder så får jag en vit rökpuff med blå nyanser i som luktar rätt bränt varje gång jag startar motorn efter att den stått någon/några timmar, men efter 10-15 sekunder försvinner den och syns inte förrns nästa kallstart. Detta uppkom direkt efter oljeservice. Jag har läst ett antal trådar och förstått det som att det finns ett par potentiella orsaker, särskilt i samband med ett lätt tickande från ventillyftarna. Men sedan jag pratat med min far så kom det fram att han upplever exakt samma symtom sedan han också gjorde oljebyte! Vi lämnar in bilarna på samma verkstad, och därför började jag fundera på om kvaliten på olja eller oljefilter kan ha med saken att göra? Båda motorerna är B235E med GT17 snäckor.
Mvh