Är NG9-3s framstolar lägre än OG9-5? Från undersida underrede till där man sitter.