Söker felfritt T5 shortblock inom Sörmlands området.

Inget värmenypt eller repor i cylinder eller sprickor på decksplan osv.