Felkoden beror på katalysatorprestanda, inget annat.

Man jämför främre och bakre sondernas utspänning tillsammans med förväntad karakteristik på katalysatorn. Alla fel uppströms främre sonden är helt ointressanta.
Kvar finns katalysatorn, sonderna (som diagnostiseras separat) och installationen. Är det helt tätt i skarvarna före och efter katalysatorn? Är den svetsad eller monterad med klämmor? Är detta ok så tycker jag det lutar åt att du fått en katalysator som inte fungerar.
Det kan vara intressant att kolla på bakre sondens utspänning med Tech2 eller en OBD-läsare, men nu har ju motorstyret redan gjort detta åt dig.