Trionic 8-ECU med tillhörande bänkladdningskablage.
Kablaget har både OBD2 och canUSB/DB9 anslutning, alltså kan man använda både ELM372 och CANUSB ihop med t.ex. Trionic Canflasher.

Utläsning från ECU'n med art.nr. samt VIN finns om det skulle vara av intresse.

Bänkladdningskablage -------------------400SEK
ECU ---------------------------------------600SEK
ECU + Kablage med OBD2 och DB9 ----800SEK

Kan skickas, köpare står för frakt.

Finns i Göteborg, Hisingen.

PM eller mail andrew.j (a) live.se

Med vänlig hälsning
Andreas Jensen