Pilligt är ju hanterbart jämfört med hur det var när jag skulle dela avgassystemet framför bakre ljuddämparen för att montera nytt avgassystem. Eftersom jag inte var säker på att det nya systemet skulla passa ville jag inte såga sönder det gamla.