Som rubriken låter, på jakt efter den nyare aero fronten.