Söker efter minst två fälgcenterkapsel till INCA / Silverspoke passande 99-900.
Original Saab nr 105119101.
Alltså kåpan som ser ut som en svart mutter med en liten saablogga i mitten.

900 Toppolan ska få nya skor

Med vänlig hälsning Mattias