Trionic 8-ECU med tillhörande bänkladdningskablage, förberett eller färdigställt, du väljer.
Just nu plundrat och spliceat till dubbla spänningsmatningsslingor och dubbla can-anslutningar för att kunna köra med både OBD2 och/eller canUSB/DB9 i samma kablage.

Enbart ECU -------------------------------800SEK
ECU + Förberett kablage --------------- 1000SEK
ECU + Kablage med OBD2 och DB9 ----1200SEK

Finns i Göteborg, Hisingen.

PM eller mail andrew.j (a) live.se

Med vänlig hälsning
Andreas Jensen