Hur kan man kolla så att pumpen i tanken funkar? Går det att köra direktström på den eller hur går man till väga?