Riksdagens näringsutskott menar att privatkopieringsavgiften bör ses över. Detta då den spelat ut sin roll i och med introduktionen av strömningstjänster
Citat Ursprungligen postat av Sweclockers
Sweclockers
Debatten kring den så kallade privatkopieringsavgiften har återkommit till och från sedan den infördes ett flertal år sedan. Avgiften gäller för allt ifrån hårddiskar till mobiltelefoner och har mötts av hård kritik från ett flertal olika aktörer, däribland Elektronikbranschen som nyligen efterlyste en modernisering av lagstiftningen.
I ett nytt betänkande från riksdagens näringsutskott föreslås det att systemet med ersättning för privatkopiering bör ses över. Anledningen är bland annat introduktionen av strömningstjänster såsom Spotify, vilket minskat behovet av privatkopiering av musik och film.

Företag som importerar enheter som kan lagra ljud eller rörliga bilder betalar idag en ersättning till organisationen Copyswede beroende på hur stort lagringsutrymme produkten har. Copyswede fördelar sedan pengarna till upphovsrättsinnehavarna, och dessa ska täcka de uteblivna inkomsterna som privatkopieringen resulterat i.
Enligt en undersökning utförd av Elektronikbranschen 2016 är antalet som privatkopierar i Sverige väldigt få. Vanligast var privatkopiering av film till datorer, som utgjorde 9 procent av de svarande.
Näringsutskottet hävdar även att systemet är otydligt i sin utformning, bland annat när det kommer till vilka produkter som omfattas och vilka ersättningsnivåer som ska gälla. De rekommenderar därför att regeringen ska tillsätta en utredning och överväga ett nytt system, där staten har ansvaret istället för Copyswede.
Högsta domstolens dom mot Sony
http://www.mynewsdesk.com/se/elektro...ningen-2353676
har nu resulterat i ett förslag från näringsutskottet
http://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/...-bor-ses-over/