Verkar vara svårt för en del att förstå skillnaden mellan rabattgivare och sponsor...
Det är ju två olika saker.