Inställningar > Allmänna inställningar > Ställ sen GMT på 1+

OCH Justering för sommartid alltid på