Det låter som flera fel som inte har med varandra att göra.

Blinkersljudet sitter i SID färddatorn. Kan mycket väl vara högtalaren där som gått sönder eller glappar. Byte SID lär fixa problemet.
...