Beror skadan helt på en känd motpart betalar dennes försäkringsbolag skadan.
Du själv ska då inte betala någon självrisk till vare sig ditt eller motpartens bolag.

Däremot är det ju oftast så att...