Har svårt att se att ett grenrörsläckage skulle bli tyst över ett visst varvtal.... Mät upp oljetrycket på tomgång, vad ligger det på?