Viruset kan leva på materialet i inredningen bilen i några timmar...Så någon med Corona kan smitta dem så, som sagt så är det en droppsmitta. Så hosta, rör ratten sedan kommer besiktningsmannen å rör...