Fast stabilare däck ger inte nödvändigtvis bättre väghållning eftersom följsamheten med vägen minskar - speciellt tydligt på vintern där smalare däck typiskt ger bättre väggrepp.