Är nog inte bara att göra. Förmodligen så är deras e-handelslösning kopplad till deras bokföring osv.