Det ser ju ut som den bakre armen inte får tag på stången.

Sitter bronsbussningarnas urfasning rätt mot plasthöljet?
Är det originalskruven som används? Om inte, har den nya skruven rätt längd?
...