Att lägga ihop + och - från batteriet lär inte göra någon som helst skillnad om bilen redan är strömlös.

Att lyfta batteripolen för att rensa felkoder fungerar i vissa fall, men oftast så hittar...