Hallå!
Jag har inte fått ny turbo-trycket men så står där att man ska
": Maila eller PM:a Rickard Stenfeldt och kontrollera att du har rätt adress i klubbregistret. Du kanske har flyttat och...