På www.stcs.nu , under kontakt, kan du hitta mailadresser till samtliga styrelseledamöter i STCS.
Just medlemsansvarig har adressen medlemskap@saabturboclub.com

Lycka till!