Byt vevaxelgivare omgående, det låter närmast som att bilen går på ångorna av den existerande... När varvräknaren lägger av är det illa, om motorstyrningen har problem att identifiera varvtalet kan...