Kan väl inte vara så mycket annat än synkringarna.