Jag hade symptom liknande dina och det var slitna bussningar på länkaget som var problemet.