Varför det? Kanske skiljer sig mellan de olika årsmodellerna.
Men just så luftade jag och min vän min koppling när vi bytte låda och koppling.
En satt och trampade, och en luftade :)