Jo det kan du göra men om det är den senaste versionen du har så är det mindre troligt den är dålig.