Min aut har börjat bete sej lite märkligt ibland så jag skulle kolla oljenivån. Bilen var ordentligt varmkörd
och stod plant, körde igenom backen, neutral å drivelägena ca 15 sek i varje å lät bilen...