Det är nog bara fel infört i registret, det är rätt vanligt:


MODEL : 9-3 (9440), code=F
MODEL YEAR : 2011, code=B


MODEL SERIES : Series IV, code=D
MARKET : Europe, code=EU