Har du följt Hyvens råd att kolla bromsoken bak? Oken på ng9-3 är av en jämn och låg kvalité. På min bil är alla ok bytta före 13000 mil.