Om varningslampan för ABS lyser permanent så finns det felkoder att läsa ut men för det behövs en Tech2. De enkla OBD2-läsarna läser bara från motorstyrdonet. Du behöver besöka en verkstad som kan...