Jag tror som ovanstående att det omregistreringen som är den största utmaningen. Lös ut detta innan delar börjar bytas.