Fixa spänningsfallet först innan du byter generator.
Några tänkbara fel:
Kabel från batteri till generator inkl kontaktdon
Kabel från chassie till motor
Kabel från batteri till chassie
Felaktigt...