Hej
Finns det någon i Västeråstrakten som sitter på låsverktygen för kamaxlarna B207E, (EN 48366) och har möjlighet att låna/hyra ut det?