Tändläget anpassas normalt så att man når max cylindertryck vid ca 17 grader efter övre dödläge, då har ca 90% av bränslemassan (som det finns syre till) brunnit, vilken tändfördröjning (ökar normalt...