Det ska nämnas att SEM som gjorde tändkassetterna gjorde egna dåtida tester och kom fram till att NGK fungerade bäst under just de testerna med vad som fanns då. Det betyder ingalunda att man tappar...