Du har förstått benämningarna på bromsaggregatet rätt. Det kan vara förvirrande att utgången HR som går till höger bak sitter på vänster sida. På de 9-5or jag har bytt bromsrör på så har jag skarvat...