Något strul med opto-bussen/MOST?
Har du navigation i bilen?