Det låg väl ingen åsikt i det Göran framförde, bara fakta. Eller vad tolkade du som anti-diesel?