Programvaran löser vi, reglera spjäll, vridmoment, max hastighet osv. har vi jobbat mycket med sedan tidigare :)